H29.02.16 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 森会長面会

 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森会長と面会しました。